Městská část Praha 17

80. jednání Rady městské části

ze dne 07.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000284/2013

Výběrové řízení "Úprava zastřešení kolumbárií řepského hřbitova, včetně odkládacích ploch na svíčky"

Rada městské části

1. projednala
výsledek výběrového řízení na stavební práce "Úprava zastřešení kolumbária řepského hřbitova, včetně odkládacích ploch na svíčky"
2. schvaluje
výsledek výběrového řízení na stavební práce "Úprava zastřešení kolumbárií řepského hřbitova, včetně odkládacích ploch na svíčky", s tím, že vítězem se stala firma DEKBET, s. r. o., se sídlem Cirkvická 2569, Praha 9, s cenou zakázky 311.950,- Kč (bez DPH) a dobou zhotovení stavby 15 dní 
3. ukládá
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení,
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku
4. zmocňuje
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o dílo, včetně případných dodatků.
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF