Městská část Praha 17

80. jednání Rady městské části

ze dne 07.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000283/2013

Výsledek výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v ZŠ genpor, Fr. Peřiny pracoviště Laudova 10/1024

Rada městské části

1. projednala
výsledek výběrového řízení na "Pronájem nebytových prostor - ZŠ genpor. Fr. Peřiny pracoviště Laudova 10/1024"
2. souhlasí
s pronájmem Střední odborné škole a Taneční konzervatoři Ivo Váni-Psoty v Praze s. r. o., IČ 25122690 na dobu neurčitou dle navržené smlouvy 
3. ukládá
odboru školství a kultury zajistit vše potřebné, starostce podpis smlouvy
  1. , Odbor školství a kultury
    zajistit kroky k podpisu smlouvy
  2. Bc. Jitka Synková, Starostka MČ Praha 17
    podpis smlouvy s vybraným subjektem
  3. , Ekonomický odbor
    seznámit se s usnesením a učinit návazné kroky v ekonomické oblasti

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF