Městská část Praha 17

20. jednání Rady městské části

ze dne 24.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000277/2019

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 312 - prodejna (papírnictví, výtvarných potřeb, dárkového zboží) v přízemí domu čp. 1224, Makovského, Praha 6 - Řepy o dalšího nájemce

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, nájemce nebytového prostoru č. 312 - prodejna (papírnictví, výtvarných potřeb, dárkového zboží) v přízemí domu čp. 1224, Makovského, Praha 6 - Řepy o změnu v nájemní smlouvě k výše uvedenému prostoru, a to rozšíření nájemní smlouvy na XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, která zde bude provozovat prodej stejného sortimentu pod vlastním IČ. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 2. 7. 2019.

2. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k platné smlouvě č. 8102/2017 ze dne 31. 7. 2017 o nájmu nebytových prostor č. 312 v přízemí domu čp. 1224, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy, o vzniku společného nájmu výše uvedeného prostoru mezi XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXa Městskou částí Praha 17. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 7. 2017 beze změn,

3. ukládá

vedoucímu OSOM vydat správní firmě Optimis pokyn k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF