Městská část Praha 17

20. jednání Rady městské části

ze dne 24.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000276/2019

Žádost o pronajmutí pozemku parc. č. 1493/3 na poutač.

Rada městské části

1. projednala

žádost paní XXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXX, s umístěním poutače na pozemku parc. č. 1493/3  se směrovkou na obchod v ulici Nevanova 1050/11, Praha - Řepy. Poutač má rozměr 0,75 x 4 m ocelové konstrukce a ukotven tyčemi.

Cena za pronájem reklamní plochy přes 2 m2 je stanovena pro všechny komunikace ve výši min. 2500 Kč/m2/rok ( dle Usnesení RMČ č. 103/2015 ).

Majetková a bytová komise na svém jednání dne 1. 7. 2019 žádost zamítla, bod zápisu 4.5.,

2. neschvaluje

žádost paní XXXXXX XXXXXX, bytem XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXX,

3. ukládá

vedoucímu odboru postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF