Městská část Praha 17

80. jednání Rady městské části

ze dne 07.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000276/2013

Žádost o prodloužení uskladnění věcí ve skladu v domě Bazovského 1120 Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. projednala
žádost XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX X X XXXX o prodloužení uskladnění věcí ve skladu v domě čp. Bazovského 1120, Praha 6 - Řepy. 
2. schvaluje
prodloužit lhůtu uskladnění věcí XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX X X XXXXX v exekučním skladu v domě Bazovského čp. 1120, Praha 6 - Řepy na dobu do 31. 8. 2014. Podmínkou je řádné hrazení nájemného, které je stanoveno za suterénní prostor ve výši 863,28 Kč/m2/rok bez služeb.  
3. ukládá
postupovat ve smyslu usnesení.
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF