Městská část Praha 17

20. jednání Rady městské části

ze dne 24.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000275/2019

Umístění chatky na pozemku 547/1, ev. č. 5, lokalita Bílá hora

Rada městské části

1. se seznámila

s žádostí paní XXXXXXX XXXXXXX, pachtovní smlouva 2018/XXXX,  s umístěním chatky na pozemku 547/1, ev. č. 5, k. ú. Řepy, lokalita Bílá hora,

2. schvaluje

žádost paní XXXXXXX XXXXXXX, pachtovní smlouva 2018/XXXX, s umístěním zahradní chatky na pozemku 547/1, ev. č. 5, k. ú. Řepy, lokalita Bílá hora, dle předloženého technického návrhu a plánku umístění,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF