Městská část Praha 17

80. jednání Rady městské části

ze dne 07.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000275/2013

Revokace usnesení RMČ 66 č. 0000009/2013 ze dne 20. 3. 2013 - Dodatky ke smlouvám o pronájmu ordinací

Rada městské části

1. projednala

revokaci usnesení RMČ 66 č. 000009/2013 ze dne 20. 3. 2013 - Dodatky ke smlouvám o pronájmu ordinací. Na základě Usnesení RMČ 66 č. 0000009/2013 ze dne 20. 3. 2013 byly zpracovány dodatky ke smlouvám o pronájmu ordinací, jimiž došlo kromě jiného ke zvýšení nájemného za ordinace v objektu Socháňova s účinností od 1. září 2013. Vycházelo se z předpokladu, že v tomto termínu bude objekt polikliniky Socháňova po provedené rekonstrukci zkolaudován včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy a nájemci budou moci pokračovat v nájmu v tomto rekonstruovaném objektu. V současné době se jeví jako reálný termín  předání tohoto objektu k užívání lékařům cca v listopadu roku 2013. Navrhuje se proto změnit termín účinnosti dodatků smluv o pronájmu ordinací v objektu Socháňova z 1. září 2013 na 1. ledna 2014.

2. schvaluje

revokaci usnesení RMČ 66 č. 000009/2013 ze dne 20. 3. 2013 - Dodatky ke smlouvám o pronájmu ordinací tak, že z důvodu posunu termínu předání zrekonstruovaného objektu Socháňova po jeho kolaudaci a vyjádření dotčených orgánů státní správy k užívání lékařům z původně předpokládaného termínu 1. září 2013 na cca listopad roku 2013 se mění termín účinnosti dodatků smluv o pronájmu ordinací v objektu Socháňova z 1. září 2013 na 1. ledna 2014.

3. ukládá

OSOM připravit dodatky smluv o pronájmu ordinací v objektu Socháňova s účinností od 1. ledna 2014 a po jejich podpisu jednatelem OPTIMIS spol. s r. o. zabezpečit jejich doručení nájemcům.

  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF