Městská část Praha 17

20. jednání Rady městské části

ze dne 24.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000273/2019

Spolupořádání akce „Zažít Řepy Jinak 2019" a výpůjčka pozemků parc. č. 1767, 1768, 1769, 1805 a 2230 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, pro tuto akci

Rada městské části

1. projednala

účast MČ Praha 17 na pořádání sousedského festivalu „Zažít Řepy Jinak 2019", v termínu 7. září 2019 od 12:00 do 20:00 hod., včetně související výpůjčky pozemků parc. č. 1768, 1769, 1805 a částí pozemků parc. č. 1767 a 2230 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, pro konání výše uvedené akce,

2. schvaluje

účast MČ Praha 17 na pořádání sousedského festivalu „Zažít Řepy Jinak 2019", v termínu 7. září 2019 od 12:00 do 20:00 hod., včetně podání žádosti o výpůjčku pozemků parc. č. 1768, 1769, 1805 a částí pozemků parc. č. 1767 a 2230 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, pro konání výše uvedené akce,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF