Městská část Praha 17

20. jednání Rady městské části

ze dne 24.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000272/2019

Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

Rada městské části

1. bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad,

2. souhlasí

se zněním návrhu obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad,

3. ukládá

KTA zabezpečit příslušné úkony.

Zodpovídá:  Bc. Michaela Konopasková, Asistent/ka tajemníka Termín: 31.07.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF