Městská část Praha 17

80. jednání Rady městské části

ze dne 07.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000272/2013

Návrh smlouvy o umístění, instalaci, provozu a údržbě technického zařízení Městského kamerového systému hl. m. Prahy

Rada městské části

1. projednala
návrh smlouvy o umístění, instalaci, provozu a údržbě technického zařízení Městského kamerového systému hl. m. Prahy
2. schvaluje

předložené znění vzorové smlouvy.

3. ukládá
  1. Starostce podpis smlouvy po jejím konkrétním dopracování, právním posouzení a projednání s "první" stranou
  2. KTA projednat návrh smlouvy se zástupci majitelů příslušných nemovitostí

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF