Městská část Praha 17

80. jednání Rady městské části

ze dne 07.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000271/2013

Změny termínu otevření nové třídy v MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176

Rada městské části

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu ke změně termínu rekonstrukce varny a otevření nové třídy v MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176
2. schvaluje

1. Zrušení žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení pro MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176 pro rok 2013

2. Podání nové žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení pro MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176 pro rok 2014 a to s těmito termíny a kapacitami:

- navýšení kapacity MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176  na 270 vzdělávaných dětí od 29. 9. 2014

- navýšení kapacity školní jídelny MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176 na 300 stravovaných k 1. 9. 2014

 

3. ukládá
OŠK ve spolupráci s ředitelkou MŠ Socháňova zajištění podání žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení na MHMP
  1. Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF