Městská část Praha 17

20. jednání Rady městské části

ze dne 24.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000270/2019

Výzva k podání nabídek na nákup motorového čerpadla pro SDH Praha - Řepy

Rada městské části

1. projednala

výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup „Motorové čerpadlo pro SDH Praha - Řepy". Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky motorového čerpadla pro SDH Praha – Řepy, jehož zřizovatelem je městská část Praha 17.

2. souhlasí

s vypsáním výzvy k podání nabídek dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup „Motorové čerpadlo pro SDH Praha-Řepy".

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17,  Mgr. Jitku Synkovou k  podpisu  Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup „Motorové čerpadlo pro SDH Praha – Řepy“.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky Termín: 31.07.2019
4. ukládá

Pavle Barejškové zajistit potřebné k vypsání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup ,,Motorové čerpadlo pro SDH Praha - Řepy".

Zodpovídá:  Pavla Barejšková, Odborný pracovník Termín: 31.07.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF