Městská část Praha 17

79. jednání Rady městské části

ze dne 26.07.2013

Usnesení

Us RMČ 000269/2013

Informace Centra sociálně zdravotních služeb o prodeji ojetého vozidla Renault Kangoo protiúčtem

Rada městské části

1. projednala
informaci Centra sociálně zdravotních služeb o prodeji ojetého vozidla Renault Kangoo protiúčtem za cenu 50 000, - Kč  
2. schvaluje

prodej ojetého vozidla Renault Kangoo ve výši 50 000, - Kč protiúčtem

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF