Městská část Praha 17

20. jednání Rady městské části

ze dne 24.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000268/2019

Ukončení pronájmu Soukromé střední umělecké školy Designu s.r.o. v objektu Laudova 10/1024 dohodou a zahájení pronájmu v objektu Žalanského 68/54

Rada městské části

1. se seznámila

s důvody k uzavření dohody o ukončení nájmu se Soukromou střední uměleckou školou Designu s.r.o. v objektu Laudova 10/1024 a smlouvy o pronájmu v objektu Žalanského 68/54 (v budově staré školy)

2. schvaluje

1. uzavření Dohody o ukončení nájmu se Soukromou střední uměleckou školou Designu s.r.o. v objektu Laudova 10/1024

2. uzavření Smlouvy o pronájmu se Soukromou střední uměleckou školou Designu s.r.o. v objektu Žalanského 68/54 (v budově staré školy)

3. zplnomocňuje

starostku MČ Praha 17 Mgr. Jitku Synkovou k podpisu Dohody o ukončení nájmu v objektu Laudova 10/1024 a Smlouvy o nájmu se Soukromou střední uměleckou školou Designu s.r.o.

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury
  Zajistit dokumenty k podpisu a následným krokům
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  Na vědomí

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF