Městská část Praha 17

79. jednání Rady městské části

ze dne 26.07.2013

Usnesení

Us RMČ 000268/2013

Jmenování Mgr. Bořka Černovského členem komise pro přípravu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 17 na roky 2013 - 2015

Rada městské části

1. jmenuje

Mgr. Bořka Černovského členem komise pro přípravu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 17 na roky 2013 - 2015

  1. Mgr. Alena Presslová, Vedoucí odboru sociálních věcí
    tajemnice komise - evidence členů
  2. Milada Srpová, Vedoucí oddělení personálního a platového
    evidence členů komisí

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF