Městská část Praha 17

20. jednání Rady městské části

ze dne 24.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000267/2019

Přidělení mimořádné odměny ředitelkám základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 17

Rada městské části

1. se seznámila

s návrhem na přidělení mimořádné odměny ředitelkám základních a mateřských škol
zřizovaných MČ Praha 17

2. schvaluje

přidělení mimořádné odměny ředitelkám základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 17 dle návrhu, hrazené ze státních mzdových prostředků

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury
  Zajistit administraci přidělení odměn

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF