Městská část Praha 17

20. jednání Rady městské části

ze dne 24.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000266/2019

Změny rozpočtu k 31. 7. 2019

Rada městské části

1. schvaluje

rozpočtová opatření č. 54 - 66, 68 a 69

2. bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 67

3. ukládá

Mgr. J. Synkové - starostce městské části

předložit Změny rozpočtu k 31. 7. 2019 ke schválení a k informaci na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF