Městská část Praha 17

19. jednání Rady městské části

ze dne 10.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000264/2019

Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 21 o vel. 3+1/L s přísl., v 7. patře, tj. 8. podlaží domu čp. 1144, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s ukončením I. kola výběrového řízení na pronájem obecního bytu č. 21 o vel. 3+1/L s přísl., v 7. patře, tj.  8. podlaží domu čp. 1144, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy za minimální nájemné 130,-Kč/m2/měsíc bez služeb. Výběrové řízení bylo zveřejněno od 29. 5. 2019 do 28. 6. 2019 do 12.30 hodin. Došlo  5  nabídek,

2. schvaluje

- pořadí zájemců:3,4,5

- uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21 o vel. 3+1/L s přísl., v 7. patře, tj. 8. podlaží domu čp. 1144, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy se zájemcem č. 3 za nabízené nájemné ve výši 318,- Kč/m2/měsíc bez služeb,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF