Městská část Praha 17

19. jednání Rady městské části

ze dne 10.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000263/2019

Volný nebytový prostor č.301 v přízemí domu čp. 1218 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu

Rada městské části

1. se seznámila

s uvolněním nebytového prostoru č. 301 o vel. 19 m2 v přízemí domu čp. 1218, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy,

2. schvaluje

vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 o vel. 19 m2 v přízemí domu čp. 1218, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy, nájemné v min. požadované výši 1.198,21 Kč/m2/rok/bez služeb,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF