Městská část Praha 17

19. jednání Rady městské části

ze dne 10.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000261/2019

Žádost o souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1440 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

žádost pana XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXX, o souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1440 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 z důvodu realizace nové datové přípojky pro novostavbu rodinného domu na pozemcích parc. č. 138/1 a 137/2 (v osobním vlastnictví) lokalita ul. Severýnova v k. ú. Řepy,

2. schvaluje

uzavření smlouvy ve věci souhlasu městské části Praha 17 s dotčením pozemku parc. č. 1440 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 (ul. Severýnova) z důvodu realizace nové datové přípojky pro novostavbu rodinného domu v k. ú. Řepy na pozemcích parc. č. 138/1 a 137/2 (v osobním vlastnictví), včetně vydání souhlasu podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb.,

3. zmocňuje

Mgr Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17 k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF