Městská část Praha 17

19. jednání Rady městské části

ze dne 10.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000256/2019

Ukončení nájmu VŠRR a Bankovního institutu AMBIS, a.s. dohodou

Rada městské části

1. se seznámila

s důvody k ukončení nájemní smlouvy s VŠRR a Bankovním institutem AMBIS, a.s. v objektu Žalanského 68/54, staré škole

2. schvaluje

Dohodu o ukončení nájmu s VŠRR a Bankovním institutem AMBIS, a.s.

3. zplnomocňuje

starostku MČ Praha 17 Mgr. Jitku Synkovou k podpisu Dohody o ukončení nájmu s VŠRR a Bankovním institutem AMBIS, a.s.

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury
  Zajistit dokumenty k podpisu a následným krokům
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  Na vědomí

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF