Městská část Praha 17

18. jednání Rady městské části

ze dne 26.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000249/2019

Výběrové řízení „Rekonstrukce volných bytů - XXIV."

Rada městské části

1. projednala

záměr provedení rekonstrukce 2 níže uvedených volných bytů ve správě MČ Praha 17: 

  • č. 25 Bazovského 1118 (2+k.k.)
  • č. 14 Bazovského 1119 (2+k.k.)
2. schvaluje

vypsání výběrového řízení na stavební práce „Rekonstrukce volných bytů - XXIV." spočívající v rekonstrukci bytů: 

  • č. 25 Bazovského 1118 (2+k.k.)
  • č. 14 Bazovského 1119 (2+k.k.)
3. ukládá

vedoucímu OSOM zajistit plnění usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF