Městská část Praha 17

18. jednání Rady městské části

ze dne 26.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000239/2019

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy

Rada městské části

1. bere na vědomí

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy, 

2. souhlasí

se zněním Návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy, uvedeném v bodě 1. tohoto usnesení ve znění obsaženém v důvodové zprávě,

3. ukládá

KTA zabezpečit příslušné úkony.

Zodpovídá:  Bc. Michaela Konopasková, Asistent/ka tajemníka Termín: 28.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF