Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne 10.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000222/2019

Žádost Centra sociálně zdravotních služeb o rozšíření smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí objektu čp. 1221 Socháňova ulice, Praha 6 – Řepy, o terasu (cca 48 m2) přiléhající k zadní části objektu.

Rada městské části

1. projednala

žádost Centra sociálně zdravotních služeb o rozšíření smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí objektu čp. 1221 Socháňova ulice, Praha 6 – Řepy, o terasu (cca 48 m2) přiléhající k zadní části objektu,

2. schvaluje

rozšíření smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. SM 0700000200, která byla dne 1. 7. 2007 uzavřena mezi městskou částí Praha 17 a Centrem sociálně zdravotních služeb, o terasu (cca 48 m2) přiléhající k zadní části objektu čp. 1221 Socháňova ulice, Praha 6 – Řepy,

3. ukládá

OSOM vydat správní firmě OPTIMIS pokyn k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě čj. SM 0700000200 ze dne 1. 7. 2007 o nájmu nebytových prostor v objektu Socháňově ulici čp. 1221, Praha 6 – Řepy, uzavřenou mezi městskou částí Praha 17 a Centrem sociálně zdravotních služeb, ve věci rozšíření předmětu nájmu o terasu (cca 48 m2) přiléhající k zadní části objektu.Ostatní ustanovení původní nájemní smlouvy zůstávají v platnosti.

 

 

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF