Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne 10.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000221/2019

Prodej části pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17 o výměře 70 m2 (lokalita křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu, Karlovarská)

Rada městské části

1. projednala

prodej části pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Řepy, o výměře 70 m2 (ostatní plocha), ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě MČ Praha 17, XXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX za cenu dle znaleckého posudku č. 1249-03/2019 ze dne 21. 2. 2019, včetně správního poplatku spojeného s vkladem do katastru nemovitostí, ceny za znalecký posudek a ceny za vypracování geometrického plánu,

 

2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

prodej části pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Řepy, o výměře 70 m2 (ostatní plocha), ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě MČ Praha 17, XXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX za cenu dle znaleckého posudku č. 1249-03/2019 ze dne 21. 2. 2019, včetně správního poplatku spojeného s vkladem do katastru nemovitostí, ceny za znalecký posudek a ceny za vypracování geometrického plánu,

 

3. ukládá

Ing. arch. Michalu Štěpařovi - místostarostovi městské části předložit žádost o prodej části pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Řepy, o výměře 70 m2 (ostatní plocha), ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě MČ Praha 17, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXX, za cenu dle znaleckého posudku č. 1249-03/2019 ze dne 21. 2. 2019, včetně správního poplatku spojeného s vkladem do katastru nemovitostí, ceny za znalecký posudek a ceny za vypracování geometrického plánu, ke schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF