Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne 10.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000215/2019

Technické poradenství v souvislosti s uvedením do provozu stavby - Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě - přijetí nabídky

Rada městské části

1. projednala

přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Technické poradenství v souvislosti s uvedením do provozu stavby - Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě", zadanou dle § 27 písm. a)  Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

2. rozhodla

o přijetí nabídky na veřejnou zakázku na služby "Technické poradenství v souvislosti s uvedením do provozu stavby - Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě", zadanou dle § 27 písm. a) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uchazeče:

TCG Technical Consulting Group s. r. o.

Dolnoměcholupská 522/12a, 111 01   Praha 10

IČO: 25638670

Nabídková cena: 1 400,00 Kč/hod bez DPH (1694,00 Kč s DPH)

                            455 000,00 Kč bez DPH (550 550,00 Kč s DPH)  

 

3. zmocňuje

starostku k podpisu oznámení o výběru dodavatele a k podpisu smlouvy o dílo, schválené kompetentními osobami

4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF