Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne 10.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000214/2019

Smlouva o výpůjčce mezi Hasičským záchranným sborem a MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

smlouvu o výpůjčce mezi Městskou částí Praha 17 a Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy o výpůjččce radiostanic a nabíječů, specifikovaných ve smlouvě. Předmět výpůjčky bude sloužit pro zásahy Sboru dobrovolných hasičů Řepy,

2. schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městskou částí Praha 17 a Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy,

3. ukládá

starostce Mgr. Jitce Synkové podepsat  za Městskou část Praha 17 smlouvu o výpůjčce s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy,

4. ukládá

KTA zabezpečit provozně technické podmínky předání předmětu výpůjčky prostřednictvím pana Luboše Spálenky velitele SDH Praha Řepy.

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF