Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne 10.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000213/2019

Připomínkování novely nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. Menší navrhovaná změna se dotýká textové části, ostatní změny se dotýkají aktualizace a upřesnění přílohy č. 1 k nařízení.

Rada městské části

1. bere na vědomí

připomínkování novely nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. Menší navrhovaná změna se dotýká textové části, ostatní změny se dotýkají aktualizace a upřesnění přílohy č. 1 k nařízení,

2. souhlasí

se zněním návrhu nařízení novely č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, uvedeným v důvodové zprávě,

3. ukládá

KTA zabezpečit příslušné kroky.

Zodpovídá:  Bc. Michaela Konopasková, Asistent/ka tajemníka Termín: 17.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF