Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne 10.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000212/2019

Žádost o dotace z OPZ na projekt "Zkvalitnění řízení a služeb ÚMČ Praha 17"

Rada městské části

1. se seznámila

s projektem Zkvalitnění řízení a služeb ÚMČ Praha 17, jehož navrhovaný celkový rozpočet činí 4 681 420 Kč  (způsobilé výdaje) a možností čerpání dotací z Operačního programu Zaměstnanost na tento projekt. Dle podmínek OPZ dotace činí 95% z celkové částky způsobilých výdajů, tj. 4 447 349 Kč. Spoluúčast MČ na způsobilých výdajích činí 5% tj. 234 071 Kč. Pozn.: Projekt může být dle výše poskytnuté dotace upraven.

2. schvaluje

projekt "Zkvalitnění řízení a služeb ÚMČ Praha 17" a podání žádosti o dotace na projekt v rámci výzvy 03_18_119 Operačního programu Zaměstnanost.

3. ukládá

místostarostovi Jaroslavu Bírovi předložit záměr podání žádosti o dotace, v rámci výzvy 03_18_119 OPZ, na nejbližším jednání Zastupitelstva MČ na projekt "Zkvalitnění řízení a služeb ÚMČ Praha 17"   

Zodpovídá:  Radim Drmola, Vedoucí oddělení podpory projektů Termín: 12.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Ing. Šimonová)

Tisk Export článku do PDF