Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne 10.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000211/2019

Podstatné snížení dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 - MPSV) na rok 2019 k financováním běžných výdajů, které souvisejí s výkonem sociální práce na území MČ Praha 17.

Rada městské části

1. bere na vědomí

situaci, která vznikla razantním snížením rozpočtu na obecní sociální práci dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

2. souhlasí

s textem výzvy Zastupitelstva HMP premiérovi a Vládě ČR dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

3. ukládá

Kanceláři starostky vyjádřit stanovisko RMČ Prahy 17 radní MHMP Mgr. Mileně Johnové a připojit se k výzvě s žádostí o nápravu vzniklé situace premiérovi a Vládě ČR ve znění schálené přílohy č. 3 tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF