Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne 10.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000210/2019

Změny rozpočtu k 30. 6. 2019

Rada městské části

1. schvaluje

rozpočtové opatření č. 41

2. bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 42

3. ukládá

Mgr. J. Synkové - starostce městské části

předložit Změny rozpočtu k 30. 6. 2019 ke schválení a k informaci na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF