Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000202/2019

Změna předmětu nájmu (výměna bytu stávajícího nájemce za jiný volný byt)

Rada městské části

1. projednala

návrh na změnu předmětu nájmu ze stávajícího bytu č. 39 o vel. 2+k.k. na adrese Bazovského čp. 1120, Praha 6 – Řepy, nájemců XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX na byt č. 5 o velikosti 3+1/L na adrese Španielova čp. 1282, Praha 6 – Řepy,

2. schvaluje

na základě usnesení RMČ č. 181/2019 ze dne 6. 5. 2019 změnu předmětu nájmu ze stávajícího bytu č. 39 o vel. 2+k.k. na adrese Bazovského čp. 1120, Praha 6 – Řepy, nájemců XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX na byt č. 5 o velikosti 3+1/L na adrese Španielova čp. 1282, Praha 6 - Řepy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130,-Kč/m2/měsíc/bez služeb. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je ukončení nájmu stávajícího bytu a jeho vrácení pronajímateli,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF