Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000197/2019

Náhrada stávajícího rozvaděče RS DEBH1976, ul. U Boroviček čp.254/9, Praha - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s předloženou PD týkající se výměny RS a napojení na optický kabel sítě CETIN

2. souhlasí

z hlediska územního rozvoje se stavbením záměrem podle předložené PD

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele a OSOM

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF