Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000195/2019

Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1149/31, 1149/46, 1149/47, 1149/48, 1149/49, 1149/50, 1149/51, 1149/83, 1149/84 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 stavbou „Zateplení a stavební úpravy objektu Skuteckého 1086, 163 00 Praha 6 - Řepy“

Rada městské části

1. projednala

žádost Společenství vlastníků jednotek Skuteckého 1086, Skuteckého 1086, 163 00 Praha 6 - Řepy zastoupeného na základě plné moci DPU REVIT s. r. o., 28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město o souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1149/31, 1149/46, 1149/47, 1149/48, 1149/49, 1149/50, 1149/51, 1149/83, 1149/84 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 stavbou „Zateplení a stavební úpravy objektu Skuteckého 1086, 163 00 Praha 6 - Řepy“, včetně vydání souhlasu podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

2. schvaluje

uzavření smlouvy ve věci souhlasu městské části Praha 17 s dotčením pozemků parc. č. 1149/31, 1149/46, 1149/47, 1149/48, 1149/49, 1149/50, 1149/51, 1149/83, 1149/84 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 stavbou „Zateplení a stavební úpravy objektu Skuteckého 1086, 163 00 Praha 6 - Řepy“, včetně vydání souhlasu podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3. zmocňuje

Mgr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17 k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF