Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000192/2019

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Pořízení 7ks notebooků"

Rada městské části

1. se seznámila

s důvodovou zprávou a hodnocením nabídek pro výběr nejvhodnějšího dodavatele veřejné zakázky „Pořízení 7 ks notebooků“, která byla vypsána na základě usnesení Us RMČ 000166/2019 ze dne 06.05.2019,

2. schvaluje

přijetí nabídky uchazeče Netfox s.r.o., IČO: 27574032, s celkovou nabídkovou cenou 137 410,00 Kč bez DPH, 166 266,10 Kč s DPH,

3. ukládá

OINF zabezpečit patřičné úkony,

Zodpovídá:  Jakub Hradil, Odborný pracovník Termín: 30.05.2019
4. zmocňuje

starostku Mgr. Jitku Synkovou k podpisu smlouvy s firmou Netfox s.r.o.

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF