Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000183/2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z MHMP č. DVS/04/03/007671/2019 na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací CSZS zřízenou MČ Praha 17.

Rada městské části

1. projednala

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. DVS/04/03/007671/2019 na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací CSZS zřízenou MČ Praha 17.

2. schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. DVS/04/03/007671/2019 na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací CSZS zřízenou MČ Praha 17.

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 Mgr. Jitku Synkovou k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. DVS/04/03/007671/2019 na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací CSZS zřízenou MČ Praha 17.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucí OSV postupovat ve smyslu RMČ Praha 17.

Zodpovídá:  Bc. Jana Císařová, Vedoucí odboru sociálních věcí

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF