Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000181/2013

Termíny zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v II. pololetí 2013

Rada městské části

1. projednala
navržené termíny zasedání RMČ a ZMČ v II. pololetí 2013
2. souhlasí

s níže uvedenými termíny zasedání RMČ a ZMČ v II. pololetí 2013

RMČ:
3. 7. 2013, 17. 7. 2013, 7. 8. 2013, 28. 8. 2013, 9. 9. 2013, 25. 9. 2013, 9. 10. 2013,
23. 10. 2013, 6. 11. 2013, 20. 11. 2013, 2. 12. 2013, 18. 12. 2013

ZMČ:
18. 9. 2013, 11. 12. 2013

 

 

  1. , Kancelář starosty

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF