Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000179/2013

Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - V"

Rada městské části

1. projednala

výsledek výběrového řízení na stavební práce "Rekonstrukce volných bytů - V" spočívající v rekonstrukci 5 uvolněných bytů

2. schvaluje
výsledek výběrového řízení na stavební práce "Rekonstrukce volných bytů - V". Vítězem se stala firma ORSmix, s. r. o., se sídlem Šluknovská 315/14, Praha 9, s cenou zakázky 849 248, - Kč (bez DPH) a dobou provedení rekonstrukce jednoho bytu do 13 dní od zahájení prací
3. ukládá
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku
4. zmocňuje
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o dílo včetně případných dodatků.
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF