Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000176/2013

Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č. 1288/12 o vel. 4+1/L s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1288 ve Španielově ulici, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila
s ukončením výběrového řízení na pronájem obecní bytové jednotky č. 1288/12 o vel. 4+1/L s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1288 ve Španielově  ulici, Praha 6 - Řepy.
2. schvaluje
pořadí zájemců: obálka č.  1
3. ukládá
postupovat ve smyslu usnesení.
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF