Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000175/2019

Volný byt č. 42 o vel. 2+k.k.,v 8. podlaží, Nevanova čp. 1051, Praha 6 - Řepy k pronájmu

Rada městské části

1. projednala

návrh Majetkové a bytové komise ze dne 25. 3. 2019 na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 42 o vel. 2+k.k., v 8. podlaží domu čp. 1051, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy s žadateli vedenými v evidenci žádostí o pronájem bytu zařazeného do fondu ústupového bydlení, XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX X X XXXXX

2. schvaluje

na základě doporučení Majetkové a bytové komise ze dne 25. 3. 2019 pronájem bytu č. 42 o vel. 2+k.k. v 8. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ulici, Praha 6 - Řepy - jako bytu zařazeného do fondu ústupového bydlení XXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX X X XXXX XX XXXXXX. Nájemní smlouva bude uzavřena  na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení při splnění potřebných podmínek. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130,-Kč/m2/měsíc/bez služeb,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF