Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000173/2013

Žádost o vyzdění jádra bytu č.28 v Žufanově ul. ČP 1099

Rada městské části

1. projednala

žádost paní XXXXXXXX XXXXXXXXXX o celkovou rekonstrukci jádra bytu č. 28 v Žufanově ul. ČP 1099 na náklady městské části

2. schvaluje
celkovou rekonstrukci jádra bytu č. 28 v Žufanově ul. ČP 1099 na náklady městské části, za podmínky následného zvýšení nájemného na 112, - Kč/m2/měsíc
3. ukládá
vedoucímu OSOM zajistit prostřednictvím OPTIMIS, spol. s r.o., vypracování zadávací dokumentace a zveřejnění výzvy k podání nabídek.
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF