Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000171/2013

Žádost o zabezpečení prostorů pod lodžiemi a vstupem do ČP 1112 Žufanova

Rada městské části

1. projednala
žádost nájemců obecních bytů v Žufanově ČP 1112, o zabezpečení prostorů pod lodžiemi a pod vstupem do domu
2. schvaluje
zabezpečení prostorů pod lodžiemi a pod vstupem do bytového domu Žufanova ČP 1112 mřížemi
3. ukládá
vedoucímu OSOM zajistit poptávku a následnou realizaci zakázky firmou, která podá ekonomicky nejvýhodnější nabídku
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF