Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000170/2013

Souhlas vlastníka sousedního pozemku k Územnímu souhlasu ke stavbě rozvodů vnitřního odběrného zařízení plynu za účelem plynofikace rodinného domu

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, Praha 6 - Řepy, o souhlas vlastníka sousedního pozemku k Územnímu souhlasu

2. schvaluje

vydat souhlas k Územnímu souhlasu XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ke stavbě rozvodů vnitřního odběrného zařízení plynu za účelem plynofikace rodinného domu na vlastním pozemku parc. č. 488/1, k.ú. Řepy, lokalita ulice Třanovského

3. ukládá

postupovat ve smyslu usnesení

  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF