Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000169/2013

Stavba nazvaná "Novostavba nadzemního parkoviště a rozšíření prodejního dvora v areálu HORNBACH Praha - Řepy" na pozemcích č.parc. 1352/45, 1352/87, 1352/116, 1352/166 a dalších k.ú. Řepy ve stávajícím areálu mezi ul. Karlovarská, Slánská, Reinerova v Praze 6 - Řepích - vyjádření pro účely územního a stavebního řízení

Rada městské části

1. projednala
žádost Ing.arch. Jiřího Máchy zastupujícího na základě plné moci společnost HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o., se sídlem Chlumecká 2308, 198 00 Praha 9 o vyjádření ke stavbě nazvané "Novostavba nadzemního parkoviště a rozšíření prodejího dvora v areálu HORNBACH Praha - Řepy" na pozemcích č.parc. 1352/45, 1352/87, 1352/116, 1352/166 a dalších k.ú. Řepy ve stávajícím areálu mezi ul. Karlovarská, Slánská, Reinerova v Praze 6 - Řepích pro účely územního a stavebního řízení.   
2. souhlasí
se stavbou nazvanou "Novostavba nadzemního parkoviště a rozšíření prodejního dvora v areálu HORNBACH Praha - Řepy" na pozemcích č.parc. 1352/45, 1352/87, 1352/116, 1352/166 a dalších k.ú. Řepy ve stávajícím areálu mezi ul. Karlovarská, Slánská, Reinerova v Praze 6 - Řepích..
3. ukládá
OÚRI informovat žadatele.
  1. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF