Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000168/2019

Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1142/312, 1142/313, 1142/314, 1142/315, 1142/322, 1142/324, 1142/325, 1142/326 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17, stavbou "Rekonstrukce přístupových schodišť, Zrzavého 1083, 1084, 1085, Praha - Řepy"

Rada městské části

1. projednala

žádost Společenství vlastníků jednotek v budově čp. 1083-1085, Zrzavého ul. Praha 6 - Řepy zastoupeného na základě plné moci MCT-RR spol. s r. o., Kolová 212/4, 153 00 Praha 5 – Radotín, o souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1142/312, 1142/313, 1142/314, 1142/315, 1142/322, 1142/324, 1142/325, 1142/326 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 stavbou „Rekonstrukce přístupových schodišť, Zrzavého 1083, 1084, 1085, Praha – Řepy“, včetně vydání souhlasu podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

2. schvaluje

uzavření smlouvy ve věci souhlasu městské části Praha 17 s dotčením pozemků parc. č. 1142/312, 1142/313, 1142/314, 1142/315, 1142/322, 1142/324, 1142/325, 1142/326 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 stavbou „Rekonstrukce přístupových schodišť, Zrzavého 1083, 1084, 1085, Praha - Řepy“, včetně vydání souhlasu podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

3. zmocňuje

Mgr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17 k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF