Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000168/2013

Výměna 3 ks výtahů Žufanova 1093 - 1095, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. projednala
vypsání výzvy dle § 12 ost. 2 a § 38 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázách ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku "Výměna 3 ks výtahů Žufanova 1093 - 1095, Praha 6 - Řepy" ve zjednodušeném podlimitním řízení.
2. souhlasí
s vypsáním zadávacího řízení a jmenováním komise dle přílohy
3. ukládá
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis výzvy
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky
  2. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  3. Ing. Milena Michlová, Vedoucí odboru ekonomického
    Seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF