Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000167/2013

Výměna 4 ks výtahů Vondroušova 1195 - 1198, Praha 6 – Řepy

Rada městské části

1. projednala

vypsání výzvy dle § 12 odst. 2 a § 38 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku na dodávku "Výměna 4 ks výtahů Vondroušova 1195 - 1198, Praha 6 - Řepy" ve zjednodušeném podlimitním řízení

2. souhlasí
s vypsáním zadávacího řízení a jmenováním komise dle přílohy
3. ukládá
OURI zajistit potřebné, starostce podpis výzvy
  1. Ing. Milena Michlová, Vedoucí odboru ekonomického
    Seznámit s usnesením
  2. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  3. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF