Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000163/2019

Modernizace skladu odpadků v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. projednala

přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Modernizace skladu odpadků v ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy" zadané dle dle § 27 b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,

2. rozhodla

o přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Modernizace skladu odpadků v ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy" zadané dle dle § 27 b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

účastníka: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové, IČO: 241 52 650
Nabídková cena bez DPH   919 940,74 Kč
DPH 21%                          193 187,56 Kč
Nabídková cena bez DPH 1 113 128,30 Kč

Záruční lhůta je 60 měsíců.

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o dílo a oznámení o výběru dodavatele

4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné.

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF