Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000162/2013

Schválení daru pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha - Řepy

Rada městské části

1. bere na vědomí
žádost ředitelky ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha - Řepy o schválení přijetí sponzorského daru
2. schvaluje
přijetí finančního daru 5000,- Kč od pana Jiřího Halfara, Tůmova 190, 150 00 Praha 5
  1. , Odbor školství a kultury
    předání informace ředitelce ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF