Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000161/2013

Rezignace Ing. Vlastislava Šebesty na funkci člena Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy

Rada městské části

1. bere na vědomí
písemnou rezignaci Ing. Vlastislava Šebesty na funkci člena Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy
  1. , Kancelář starosty
    evidence členů komisí
  2. Milada Srpová, Vedoucí oddělení personálního a platového
    evidence a odměny členů komisí
  3. Ing. Miloslav Tlustý, Odborný pracovník pro investice a veřejné zakázky
    tajemník komise - evidence členů, atd.

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF